Người dưng biết đau

179 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Xem thêm
photo
Bài hát Sky Nguyễn
  Xem thêm
Bài hát Nhạc trẻ
Xem thêm
Thành viên thích