Ngồi Tựa Song Đào

77 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ơ... đào
Là ngồi tựa có a song đào ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có... mấy song ơi ờ... đào
Là ngồi tựa có a song đào.
Hỏi người là người tri kỷ í ơ
Cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương.
Hử rằng là hội hừ
Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ … trường,
Là gió lạnh suốt đêm đông trường, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua
Gió rằng là gió lạnh í ơ có... suốt đêm ơi ờ trường
Là gió lạnh suốt đêm đông trường.
Nửa chăn là chăn, nửa chiếu í ơ
cũng có a nửa giường, là nửa giường để đó đợi ai.
Hử rằng là hội hừ
Ngắt rằng là ngắt nhuỵ í ơ có... mấy bông ơi ơ … huê nhài,
là ngắt nhị cánh bông huê nhài, ấy mấy đôi là đôi tay em
Tay giơ ơ...là giơ đón gió í ơ
Cũng có a tay chòi là tay chòi đón gió vẹo trăng
Rủi...là may bởi tại ơ... Hằng ới a là chị Hằng …
Xem thêm
photo
Bài hát Đoàn Quan Họ Bắc Ninh
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT