Lời bài hát: Ngoéo tay nhau thề

Ngoéo tay nhau thề
Lòng không đổi lòng
Nghoéo tay nhau thề
Tình nghĩa mênh mông
Ví dù ông tơ hồng
Muốn cản ngăn đôi mình
Vững lòng xem tựa như không.
Đã yêu chân thành cần chi nói nhiều
Mấy sông cũng lội ngàn núi cũng leo
Ví người yêu trên đèo
Chẳng ngại công xin trèo
Quyết tìm cho được người yêu.
ĐK:
Tóc em dài em cài bông thiên lý
Em mỉm miệng em cười
Anh để ý anh thương
Mến anh nghèo aó sứt chỉ đường tà
Vợ anh thì chưa có mẹ già để ai khâu.
Ngoéo tay nhau thề đẹp duyên cau trầu
Ngoéo tay nhau thề tình nghĩa thâm sâu
Đã đồng tâm chung đầu
Dẫu biển đông không màng
Tác cạn cho được gần nhau.