Lời bài hát: Ngàn mắt ngàn tay

NGÀN MẮT NGÀN TAY 

Mẹ hiền quan âm ngàn mắt ngàn tay.

Mắt ngươi nhỏ lệ thương đời.

Mắt người thâm thẳm tuyệt vời hư không.

Cảm lô nước chảy một dòng, ngàn năm thâu suốt, cõi lòng phu chung.

ĐK: Biển xanh trùng trùng song vỗ

Mây đen che phủ mặt trời. 

Thuyền đời trôi từ muôn kiếp, nào ai biết được về đâu. 

Thời gian con nước mây màu, cỏ cây cùng một niềm đau.

Hận thù giăng giăng muôn lối, người ơi lệ thảm mây vơi.

Mẹ hiền quan âm ngàn mắt ngàn tay.

Bàn tay vẩy gọi muôn người.

Bàn tay ôm ngồi đoàn trường bơi vơi.

Trần gian còn mãi đợi chờ.

Ngàn tay cứu vớ đôi bờ tự sinh.