Lời bài hát: Mình Đi Đâu Thế Bố Ơi

Bố hay đi linh tinh, bố hay đi một mình
Con không thích ở nhà, thích đi cùng bố cơ
Có có chi không con, nay đã lớn hơn rồi
Cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời.

Mình đi đâu thế bố ơi, lên núi hay đi lên rừng
Bơi xuống sông hay xuống biển
Bố ơi tự như con lo quá
Nào tự tin lên bé con
Thế giới dang tay đón mừng
Có bố con ta đi cùng khắp nơi đều là nhà.

Bố hay đi linh tinh, bố hay đi một mình
Con không thích ở nhà, thích đi cùng bố cơ
Có có chi không con, nay đã lớn hơn rồi
Cùng đi với bố nào, mình đi tận khắp đất trời.

Mình đi đâu thế bố ơi, lên núi hay đi lên rừng
Bơi xuống sông hay xuống biển
Bố ơi tự như con lo quá
Nào tự tin lên bé con
Thế giới dang tay đón mừng
Có bố con ta đi cùng khắp nơi đều là nhà.

Mình đi đâu thế bố ơi, lên núi hay đi lên rừng
Bơi xuống sông hay xuống biển
Bố ơi tự như con lo quá
Nào tự tin lên bé con
Thế giới dang tay đón mừng
Có bố con ta đi cùng, khắp nơi đều là nhà.