Mắm kho quê nhà

Mắm kho quê nhà

Nghệ sĩ: Lâm Quang Long

Thể loại: Nhạc trẻ

3.621

Lời bài hát: Mắm kho quê nhà

"Mắm kho quê nhà ngoại tôi nấu với rau cà
Mắm kho quê nghèo ngoại tôi bắt từng con cá linh
Tháng tám miền quê nước nổi lên ngoại ra hái rau xanh
Trưa về ngoại đun khói củi cay cay nước mắt tuôn dài

Ngoại nghèo nhưng giàu tình thương
Tóc bạc pha sương thương con mưa nắng dãi dầu
Áo bạc sờn vai thương làm sao đôi dép lào sứt quai
Bên chiếc đèn dầu ngoại tôi ngồi vá mắt mờ lưng khom

Từ ngày ngoại bỏ con đi
Dây trầu cũng héo cây cầu lắc lẻo sớm hôm không ai về
Đâu còn tiếng ru ơ ầu ơ
Không còn ai hỏi con ơi Bảy ơi mắm ngon không mày
Thương lắm ngoại ơi sao nỡ bỏ con con nhớ lắm ngoại ơi

Ngó ra sau hè nhìn bông điên điển xanh màu
Bỗng dưng con thèm được ăn mắm ngoại kho lúc xưa
Bông súng, cà tươi, trái khổ qua thơm ngon cá linh đồng
Nhớ mãi trong lòng ngoại ơi mắm kho quê nhà.
"