Lý quạ kêu

Lý quạ kêu

Nghệ sĩ: Quốc Dũng

Thể loại: Nhạc không lời

619

Lời bài hát: Lý quạ kêu

êu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu.
Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng, người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia.
Nay dìa thì mai ở, ban ngày thời mắc cỡ, tối ở quên dìa. Rằng a í a ta dìa, lòng thương nhớ thương.
Rằng a í a ta dìa, lòng thương nhớ thương.