Lý Con Sáo Sang Sông

649 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Ai ai đem ai đem con sáo sang sông con sáo nó sang sông sáo nó sang sông..
Cho nên con sáo sổ sổ lồng con sáo sổ sổ lồng..
Tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa,
ôi tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa.
Ai ai đem ai đem con sáo sang sông con sáo nó sang sông sáo nó sang sông..
Cho nên con sáo sổ sổ lồng con sáo sổ sổ lồng..
Tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa,
ôi tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa
Ai ai đem ai đem con sáo sang sông con sáo nó sang sông sáo nó sang sông..
Cho nên con sáo sổ sổ lồng con sáo sổ sổ lồng..
Tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa,
ôi tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa.
Ai ai đem ai đem con sáo sang sông con sáo nó sang sông sáo nó sang sông..
Cho nên con sáo sổ sổ lồng con sáo sổ sổ lồng..
Tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa,
ôi tình bằng con sáo bay sáo bay con sáo bay bay xa.
Xem thêm
photo
Bài hát Phi Nhung
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT