Lời bài hát: Lưu Luyến Tình Quê

Hò ơ
Khổ qua xanh khổ qua mắc nắng là khổ qua đèo
Em thương anh... không ngại giàu nghèo
Mấy sông cũng lội... mấy đèo cũng qua.

Nghe tiếng ai hò nhớ cuộc tình quê
Nhớ con sông mưa nắng bao mùa
Trên đồng cây lúa xanh dưa
Em chờ trên bến sông xưa
Mưa nắng bao mùa vẫn đợi chờ anh
Tóc em xanh như lúa non trên đồng
Anh về cây lúa đơm bông
Cho lòng ấm lại mùa đông.

Nhớ... nhớ mái tranh quê
Sông sâu bên lở bên bồi
Câu hò thương nhớ xa xưa
Nghe lòng lưu luyến ai ơi
Nhớ... nhớ những đêm trăng
Con sông uốn khúc quanh làng
Ân tình ai nỡ chia đôi
Bao ngày mưa nắng ai ơi
Tình quê thiết tha một đời.