Lời bài hát: LK Duy Khánh - Quang Lê - Tường Nguyên