Lời bài hát: Liên Khúc Tàu Về Quê Hương - Túp Lều Lí Tưởng

ANH NƠI ĐÔ THÀNH Ở ĐÂY EM SỐNG KHÔNG QUEN ĐƯA NHAU LÊN TÀU VỀ QUÊ EM THẤY VUI HƠN. 

VỀ ĐÂY MÌNH CƯỚI NHAU HƠN VỀ ĐÂY MÌNH THẤY VUI HƠN VỀ ĐÂY MÌNH CÓ NHAU HƠN CHẲNG BAO GIỜ BUỒN 

KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG TIM HAI ĐỨA ĐÂU ANH KHÔNG AI CHO BẰNG TÌNH YÊU EM CÓ CHO ANH 

VỀ ĐÂY MÌNH SỐNG NHƯ TIÊN MỘT CON ĐƯỜNG TRẮNG TRINH NGUYÊN MỘT CĂN NHÀ BÉ XINH XINH MỘT KHU VƯỜN TÌNH . 

EM LÀ DÂU NGÀY CƯỚI 

CÒN ANH LÀ CHÚ RỂ MỚI EM ĐI THEO ANH 

EM ĐI THEO ANH EM THEO ANH VỀ EM LÀ MÂY MƯỜI HƯỚNG 

CÒN ANH LÀ TRĂNG LÀ BƯỚM ANH ĐI NƠI ĐÂU ANH ĐI NƠI ĐÂU LÀ EM Ở ĐÓ 

NƠI NÀO ÊN MÌNH TỚI 

VÀ NƠI NÀO THƠ MỘNG NHẤT . ANH ĐƯA EM ĐI ANH ĐƯA EM ĐI ANH ĐƯA EM LẠI 

CHIM CÒN BAY VỀ NÚI 

THÌ TA TÌM NƠI HẠNH PHÚC . EM ĐI THEO ANH EM THEO ANH VỀ LÀM DÂU NHÀ ANH 

EM THEO ANH VỀ CÙNG ĐI TRÊN KHẮP QUÊ HƯƠNG XEM QUÊ TA MÌNH MỘNG MƠ TRONG NẮNG TRONG SƯƠNG .

VỀ ĐÂY ĐỂ THẤY QUÊ HƯƠNG MÌNH ĐANG RỘNG LỚN THÊNH THANG DỌC NGANG MỘT CÕI MÊNH MÔNG CÙNG TRÊN MỌI LÀNG 


TỪ NGÀY 2 ĐỨA YÊU NHAU MỘNG ƯỚC THẬT NHIỀU . 

TỪ NGÀY 2 ĐỨA YÊU NHAU MỘNG ƯỚC BAO NHIÊU . 

MỘNG VÀNG 2 ĐỨA CÓ CHI LÀ QUÁ XA XÔI . TA MƠ 1 MÁI NHÀ TRANH TA MƠ 1 TÚP LIỀU TÌNH . ĐỜI MÌNH ĐẸP MÃI VỚI EM & ANH ĐỜI MÌNH ĐẸP MÃI DƯỚI TÚP LIỀU XINH . 

RỒI MÌNH ĐI KIẾM LIỄU XANH MÌNH KẾT LÀM MÀNH.

RỒI MÌNH XIN KHÓM TRÚC XINH TRỒNG HẾT XUNG QUANH 

NGOÀI VƯỜN HOA CÚC HOA NÀO KHÁC CHI TRANH.

BAN MAI MÌNH NGẮM MÀU HOA ĐÊM ĐÊM MÌNH NGẮM CHỊ HẰNG

DÙ NGHÈO CUỘC SỐNG VẪN THÊM HÀO HOA

ĐỜI MÌNH ĐẸP QUÁ CÓ AI = TA

TÚP LIỀU LÝ TƯỞNG CỦA ANH VÀ CỦA EM ĐÂU ĐÂU NÀO ANH ƠI

TÚP LIỀU LÝ TƯỞNG CỦA EM VÀ CỦA ANH ĐÂU ĐÂU NÀO EM ƠI

TÚP LIỀU LÝ TƯỞNG ĐÓ TA XÂY = DUYÊN = TÌNH KHÔNG AI MÀ YÊU = MÌNH

KHI TA ĐỨNG NHÌN 1 ĐÀN CON XINH

EM LÀ DÂU NGÀY CƯỚI 

CÒN ANH LÀ CHÚ RỂ MỚI EM ĐI THEO ANH 

EM ĐI THEO ANH EM THEO ANH VỀ EM LÀ MÂY MƯỜI HƯỚNG 

CÒN ANH LÀ TRĂNG LÀ BƯỚM ANH ĐI NƠI ĐÂU ANH ĐI NƠI ĐÂU LÀ EM Ở ĐÓ 

NƠI NÀO ÊN MÌNH TỚI 

VÀ NƠI NÀO THƠ MỘNG NHẤT . ANH ĐƯA EM ĐI ANH ĐƯA EM ĐI ANH ĐƯA EM LẠI 

CHIM CÒN BAY VỀ NÚI 

THÌ TA TÌM NƠI HẠNH PHÚC . EM ĐI THEO ANH EM THEO ANH VỀ LÀM DÂU NHÀ ANH 

TÌNH MÌNH KHÔNG CHẮC SẼ MUA HẠNH PHÚC = TIỀN

VÌ TIỀN CHƯA CHẮC ĐÃ CHO CUỘC SỐNG NHƯ TIÊN

VÌ NGHÈO 2 ĐỨA ƯỚC MƠ CHỈ BẤY NHIÊU THÔI

TA MƠ 1 MÁI NHÀ TRANH

TA MƠ 1 TÚP LIỀU TÌNH 

ĐỜI MÌNH ĐẸP MÃI VỚI EM & ANH

ĐỜI MÌNH ĐẸP MÃI DƯỚI TÚP LIỀU XINH

ĐỜI MÌNH ĐẸP MÃI CÓ EM & ANH