Lời bài hát: Liên khúc Phượng Buồn - Kỷ Niệm Nào Buồn