Lời bài hát: Lạy Phật Dược Sư

Nam mô Dược Sư lưu ly quang vương Phật
Một nén hương thơm con xin dâng lên Người
Đức Phật Dược Sư
Mười hai nguyện lớn của người đem đến
Cho đời vạn niềm vui
Nhân gian bước qua bao la bể khổ
Cho con bước qua bao bến mê đời.
Nam mô Dược Sư lưu ly quang vương Phật
Người đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền
Khổ luỵ đời con.
Tìm lên cõi phúc trong đời
Quỳ dưới chân Ngài nguyện thành tâm
Con xin phát nguyện nương thân cửa Phật
Trăm năm sống vui trọn kiếp con người.
Phật Dược Sư hào quang sáng ngời
Hào quang sáng ngời
Soi đường chúng con vượt qua tâm tối
Phật dược sư bàn tay nhiệm mầu xoa dịu nỗi đau
Nỗi đau tật bệnh xua tan lo buồn trầm luân thế gian.
Nam mô Dược Sư lưu ly quang vương Phật
Người đã khai tâm con tu thân tu đời tu đạo từ bi
Trầm hương toả ngát đất trời
Quỳ dưới chân Ngài Phật Dược Sư
Con xin chấp tay con xin khấn nguyện
Cho con sống vui trọn kiếp con người.