Lặng lẽ tổn thương

Lặng lẽ tổn thương

Nghệ sĩ: Mr.Siro

Thể loại: Nhạc trẻ

580

Lời bài hát: Lặng lẽ tổn thương