Lời bài hát: Không Biết Tại Sao Buồn

Nếu có ai hỏi tôi nguyện cớ sao lại buồn, tôi không biết nói sao
Nhưng tim lại quặn đau, nếu có ai bảo tôi tim đớn đau vì yêu
Tôi tha thiết tin rằng trong tôi giờ đang yêu
Thà một tiếng tôi không cần tình tôi
Thà lời nói cho một lần câu giã từ
Đừng, đừng để tôi âm thầm từng đêm
Đừng đừng có kia nụ cười em hỡi em
Có nghe chăng nỗi sầu mang u buồn vây kín
Một lần trót chỉ một lần mà thôi
Một lần khóc cho cuộc tình không lối về
Ngàn lần nhớ thì muôn vạn lần hơn
Ngàn lời hứa sao bây giờ em đã quên
Ái ân xưa, quên kỷ niệm xưa, sao em đành quên
Cuộc sống có mấy ai không đớn đau một lần
Khi em bước ra đi, khi ân tình phân ly
Nếu có ai hỏi tôi nguyên sao lại buồn
Tôi không nói sao, không biết tại sao, không biết tại sao.