Lời bài hát: Hà nội đêm mùa đông

Đêm mùa đông đi trên con đường quen
Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ
Hà Nội ơi đêm mua đông Hà Nội ơi
Đi tìm em ta men theo thời gian
Qua tháng năm và mùa đông đến
Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
Hà Nội ơi đêm mùa đông Hà Nội ơi
Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ.