Lời bài hát: Hà Huy Tập Vang Mãi Bài Ca

"Ai về thành vinh ai qua dòng kênh , dòng kênh bắc thắm xanh hiền hòa
Hãy ghé về thăm phường Hà Huy Tập truyền thống vẻ vang bao đời xây đắp
Ai về thành vinh tháng 8 mùa thu rạo rực trong trái tim bao người
Ngày đó đọc tên phường Hà Huy Tập để đến hôm nay vang mãi bài ca
Nhớ hôm ngày xưa Hà Huy Tập hôm nay mang truyền thống hiếu học trí tuệ để hôm nay rạng rỡ non sông . những ai đã đến dòng kênh chiều trong xanh bên dòng kênh gái trai hò hẹn
Tay trong tay trong lắm thành vinh . Bao phương trời mới chung tay dựng xây đẹp thêm trái tim thành phố của ta.
"