Lời bài hát: Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước

Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước. Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành. Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương đất nước. Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn. Ôi non xanh nước biếc, luôn luôn dìu chân ta bước tiếp. Nghĩ cũng lắm gian nguy, xong khi mà quê hương rớm máu, Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão núi dông rừng, Dù đường trơn trời nghiêng hề chi, đường Trường Sơn từng quen nhịp đi, những bước chân coi khinh gian nguy. Dẫu giá buốt chân tay, dẫu nắng khét đôi vai, Gùi nặng vai rừng khuya vực sâu, ngày ngày qua đường mây đèo cao Vẫn vui cùng Trường Sơn mấy thương yêu.
Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước. Đường tôi đi, núi chênh vênh có mây bay dưới chân giăng thành. Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương đất nước. Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn. Ôi non xanh nước biếc, luôn luôn dìu chân ta bước tiếp. Cũng lắm lúc gian nan, chung quanh đạn bom rơi chắn lối. Đất nước vẫn bên tôi, rẽ lối vết chân nai, Đường trường Sơn thuộc như bàn tay, từng bờ khe cầu tre ngọn cây, những bước đi đi theo tương lai. Đất nước vẫn bên tôi, suối róc rách trăng soi, Đường hiện xa, gần theo tầng mây, cảnh đẹp như giục tâm hồn tôi Bước trên đường Trường Sơn mấy thương yêu.