Đi Tìm Chúa Tôi

2067 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Này một hài nhi vừa sinh ra đời
Hãy đến mau kính dâng lạy người
Cùng báo tin vui cho muôn người
Chung lời thiên thần hát ca.
Vinh danh Chúa khắp ngàn tầng xanh
An bình trần thế ngay lành
Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn
Đớn nghèo vua trời Chúa ta.
Này người trần thế từ lâu mong chờ
Thế cứ sao vẫn luôn ơ hờ
Người đã đến bên ta đâu ngờ
Ngôi hai ra đời như lời người hứa xưa.
Này ra đón Chúa vào nhà ta
Trong phận nghèo khách xa lạ
Giang rộng cánh tay tha thiết kêu mời
Xin ngài thăm nhà chúng ta.
For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".
Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night
They found no place to bear her child, Mary's born child
Oh My Lord.
Này ở ngoài kia, tới trước sân nhà
Đứng rét run, đang ăn mày
Mảnh áo che thân, nát tơi bời
Khóc thầm, thân phận đắng cay.
Hark, now hear the angels sing, a king was born today
And man will live for evermore, because of Christmas Day
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
For a moment the world was aglow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"Let everyone know, there is hope for all to find peace".
Oh my Lord
You sent your son to save us
Oh my Lord
Your very self you gave us
Oh my Lord
That sin may not enslave us
And love may reign once more.
Xem thêm
photo
Bài hát Kenny Thái
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT