Lời bài hát: Chuyện Từ Những Con Đường

Từng ngày đi qua.
Đường phố thân quen bàn chân.
Từng góc phố, từng hàng cây.
Làm cho ta rất nhớ khi xưa.
Đừng hỏi vì sao?
Đường phố có từ thuở nào.
Còn in dấu, chuyện xưa đây và có bao điều ta chưa biết??
"Chuyện Từ Những Con Đường"
Chuyện từ những con đường (2 lần)
DK:
Em về ca hát bao điều buồn vui.
Mưa rồi nắng, thân phận đâu đó.
Ai hẹn hò nhau, bao điều chưa nói, xe cộ ngược xui đi về khuya sớm.
Chuyện từ những con đường ( 3 lần )
Từng ngày đi qua.
Đường phố thân quen bàn chân.
Từng góc phố, từng hàng cây.
Làm cho ta rất nhớ khi xưa.
Đừng hỏi vì sao?
Đường phố có từ thuở nào.
Còn in dấu, chuyện xưa đây và có bao điều ta chưa biết??
"Chuyện Từ Những Con Đường"
Chuyện từ những con đường (2 lần)
DK:
Em về ca hát bao điều buồn vui.
Mưa rồi nắng, thân phận đâu đó.
Ai hẹn hò nhau, bao điều chưa nói, xe cộ ngược xui đi về khuya sớm.
Chuyện từ những con đường ( 3 lần )
DK:
Em về ca hát bao điều buồn vui.
Mưa rồi nắng, thân phận đâu đó.
Ai hẹn hò nhau, bao điều chưa nói, xe cộ ngược xui đi về khuya sớm.