Chiến binh (Fighter)

Chiến binh (Fighter)

Nghệ sĩ: Chí Thiện

Thể loại: Nhạc trẻ

7.276

Lời bài hát: Chiến binh (Fighter)

Khi đôi chân ta đang lao đao
Giữa bế tắc phía trước mịt mù C
on tim ta cần phải vững chắc
I can do it
Tik tok tik tok thời gian trôi
Đôi lúc chỉ muốn vứt tất cả
Nhưng con tim ta chẳng cam tâm
Chẳng thể dừng lại
Ta chẳng thể dừng lại
F I G H T E R
Come on come on bước bên tôi nào, bước xa hơn nào
We are fighter
Come on come on bước bên tôi nào, bước xa hơn nào
We are fighter

I wanna be a fighter
I wanna be stronger
Cứ bước cứ bước tới phía trước
1,2,3 let's go
I wanna be a fighter
I wanna be stronger
Cứ sống cứ cháy hết trái tim ta

Khi đôi chân ta đang lao đao
Giữa bế tắc phía trước mịt mù
Con tim ta cần phải vững chắc
I can do it
Tik tok tik tok thời gian trôi
Đôi lúc chỉ muốn vứt tất cả
Nhưng con tim ta chẳng cam tâm
Chẳng thể dừng lại
Ta chẳng thể dừng lại
Ta chẳng thể dừng lại

Come on come on bước bên tôi nào, bước xa hơn nào
We are fighter
Come on come on bước bên tôi nào, bước xa hơn nào
We are fighter

I wanna be a fighter
I wanna be stronger
Cứ bước cứ bước tới phía trước
1,2,3 let's go
I wanna be a fighter
I wanna be stronger
Cứ sống cứ cháy hết trái tim ta