Lời bài hát: Chỉ Cần Có Em (Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên (Ost)