Chèo Mở Lái Ra

29 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Chèo mở í í lá ra i i. Chiếc í phách nhất này ai ơi chèo mở lái i í ra i i i í ì i i
Phách nhì là chưa có vợ í í … a ới a mà để phách ba để phách ba chưa chồng,
chú ii chú ngũ liêu ơi thương lấy ơ lái cùng.
chàng rằng hơĩ các chàng ơi, ới í í i này này thương thương lấy lái cùng í ì i cha có giận.
Có mui rồi ra có lái i I a ới a mà để như rồng như rồng có mây i.
chiếc i chiếc thuyền tiên lui xuống sánh bầy. chàng rằng hỡi các anh chàng ơi, ới í i ì.
Này này lui lui xuống ơ sánh bầy i cha có dận.
Lênh đênh là con chèo quế í i. a ới a mà để sánh bầy sánh bầy thuyền nan.
chiếc i chiếc túi thơ ơ bầu rượu với cây đàn. chàng rằng hỡi các anh chàng ơi ới í i ì
này này bầu bầu rượu với cây đàn khoan hỡi dô khoan la khoan hỡi dô khoan.
Xem thêm
photo
Bài hát Tân Nhàn
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT