Cái trống cơm

Cái trống cơm

Nghệ sĩ: Quốc Dũng

Thể loại: Nhạc không lời

1.010

Lời bài hát: Cái trống cơm

Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
Lời Thoại
Tình bằng tình bằng có cái
có cái có cái chi chi
Tình bằng tình bằng có cái
có cái có cái chi chi
Dk
Tình bằng có cái trống cơm
Khen ai khéo vỗ
Ố mấy bông mà nên bông
Ố mấy bông mà nên bông
Một bầy tang tình con xít
Một bầy tình con xít
Ố mấy lội, lội, lội sông
Ố mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Đôi con mắt ố mấy lim dim
Một bầy tang tình con nhện
Ô ố ô ô mấy giăng tơ
Giăng tơ ô mấy đi tìm, em nhớ thương ai
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
Duyên nợ khách tang bồng
Duyên nợ khách tang bồng.
Tình bằng có cái trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm
Tình bằng có cái trống cơm.