Lời bài hát: Cả Tuần Đều Ngoan

Bài hát: Cả Tuần Đều Ngoan

Tác Giả: Huy Tiến

Thứ hai là ngày đầu tuần 
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm 
Ngày càng luôn luôn cố gắng.
Thứ sáu rồi đến thứ bảy 
Cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui 
Vì bé ngoan suốt tuần.