Lời bài hát: Buồn Con Cá Quẫy Đuôi

Ai xuôi con cá quẫy đuôi theo nước trôi nó bơi ra đồng

 

Ai xuôi chi mình gặp nhau để giờ đây ruột thắt tim đau

 

Ngày mai em sang nơi đó sống bên người em là vợ hiền

 

Còn anh chiều ra bến đợi trách con đò sao lạnh lùng trôi

 

Đk:

 

Chiều nao...bên sông đã hứa...ngày mai .. khi con nước về

 

Áo hồng...em mặc làm dâu...đôi mình...duyên thắm tình sâu

 

Giờ đây...Em không về nữa...mặc anh...bên con nước rồng

 

Em theo chồng ... tình đã bằng không...anh ở lại ... chớ buồn chiều đông.

 

 

 

 

 

Còn đâu lời hứa bên dòng sông , tình ta chia lìa , nổi buồn này anh mang