Lời bài hát: Anh không muốn bất công với em

Điều em không muốn nay cũng đã đến 
Vào một đêm lặng thjnh chính anh cũng đã nói 
Chúng ta chia tay,đau lòng quá đi 
Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ 
Ngày xưa anh nói với bao người con gái 
Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi 
Đó mà đến chính em lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây 
Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau 

Thật không muốn đâu em ơi vì tình đã hết anh sao đây 
Chẳng lẽ nói yêu em vậy sao 
Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em 
Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em 

Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chia tay 
Tình yêu với anh mong manh vậy sao 
Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn 
Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh cũng đã trọn lừa rồi 
Tình chia đôi chẳng aj mà không sót 
Lòng em đau thì anh cũng không được vuj sướng 
Đành chấp nhận 
Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau 

Thật không muốn dau em ơj vì tình đã hết anh sao đây 
Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao 
Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em 
Khj anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em 
Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chja tay 
Tình yêu với anh mong manh vậy sao 
Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn 
Khi anh không yêu tron vẹn với aj kja anh đã trọn lừa rồi 

Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước 
Thôi thì ta cứ sang ngang đời ai náy giữ 
Em không trach anh thêm vì em cũng biết 
Rằng anh đau lòng khj anh bước đi 
(Đau lòng quá) 
Thật không muốn đâu em ơj 
Vì tình đã hết anh sao đây 
Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao 
Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em 

Khj anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em 
Anh muốn anh yêu em rồi anh chán anh chja tay 
Tình yêu với anh mong manh vậy sao 
Đừng trách móc mà làm gì vì với anh cũng buồn 
Khi anh không yêu tron vẹn với aj kja anh đã trọn lừa rồi 
Khj anh không yêu anh không thể nói anh day rất yêu em