Lời bài hát: Anh không cần biết

Anh nghe con tim con tim ấm nồng.
Tình yêu xua tan xua tan giá băng.
Anh nghe bao nhiêu bao nhiêu ngỡ ngàng ?
Tình đến xoá những ngăn cách thời gian.
Vì anh biết lời hứa mỏng manh.
Người đâu biết riêng em tình anh.
Và anh sẽ không nói lời yêu .
Người nào hay trong lòng anh ?
ĐK:
Anh không cần biết.
Em đi em đến nơi đâu ngày xanh không cần biết .
Mai sau em có phôi pha tình anh không cần biết .
Vì rằng tình yêu nói chi ngày mai hay là trong quá khứ.
Anh không cần biết .
Con tim em trót trao ai ngày xưa không cần biết .
Bao nhiêu thương nhớ ngóng trông chiều mưa vì anh biết.
Trọn đời này anh mãi yêu người thôi. Mãi yêu người thôi.