Ăn ở Trong Rừng

18 lượt nghe

Bạn cần cài đặt Adobe Flash Player để nghe bài hát này

Get Adobe Flash player

Lời bài hát

Ăn i ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm. Ăn ở í ơ ơ ở ơ ờ mãi í là mãi có trong à rừng là cái chốn í i trong rừng.
Chim kêu a ới à à là kêu, con vượn hót i í i răng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư. Nửa mừng ì là nửa lệ, nửa lo mấy trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, chân i ố là xa chân tôi nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò, trót xa chân í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, chân i ố là xa chân tôi nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò.
Sông sâu a ới à à là sâu, con sào ngắn i í i răng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hợi hư i, khôn í dò là khôn dò tới í nơi chứ gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc về à chiều, gió hiu hiu í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc về à chiều.
Một ư hự đàn là đàn chim, con nhạn trắng í i í ì răng ới i hự, ới hự hừ hợi hư la ới hời hư, dập ớ dìu là bay lượn trên í non chứ đêm đông sương i í i ôi hự là hự ối hừ ứ hự, đêm ố là đông sương tai tôi nghe con vượn nó kia à còn, năn nỉ à đương ứ hự ru con, chứ đêm i đông sương i í i ôi hự rằng hự ối hừ ứ hự, đêm ố là đông sương tai tôi nghe con vượn nó kia à còn, năn nỉ là đương ứ hự ru con.
Tai i í nghe ớ trên ngàn, tiếng vượn là đương ứ hự ru con i.
Lời thơ:
Ba bốn năm ăn ở trong rừng,
Chim kêu, vượn hót, nửa mừng, nửa lo.
Trót xa chân bước xuống mạn đò,
Sông sâu, sào ngắn khôn dò tới nơi.
Hiu hiu gió thổi về chiều,
Một đàn nhạn trắng dập dìu trên non.
Tai nghe tiếng vượn ru con trên ngàn.
Xem thêm
photo
Bài hát Ba Trọng
  Xem thêm
Bài hát Dân ca
Xem thêm
Từ khóa nổi bật: Nhac tre HOT | Nhac Bolero HOT