1 Ngày ! ... 2 Kết Thúc

1 Ngày ! ... 2 Kết Thúc

Nghệ sĩ: Lil TVK

Thể loại: Rap Việt

4

Lời bài hát: 1 Ngày ! ... 2 Kết Thúc