Ca sỹ Tronie Ng%C3%B4

        Xem thêm
  • Tronie Ngô
    Tronie từng là biên đạo chính cho 365 trong 3 năm và cũng biên đạo cho nhiều ca sĩ bên ngoài, giữ vai trò là rapper của nhóm và sáng tác. Từng là thành viên của 365, hiện tại Tronie đang hoạt động...
Bài hát Tronie Ng%C3%B4    Xem thêm

Hệ thống đang cập nhật dữ liệu...