Bài hát Mây Trắng, Mắt Ngọc

    Xem thêm

Album Mây Trắng, Mắt Ngọc

   Xem thêm

Ca sỹ Mây Trắng, Mắt Ngọc

        Xem thêm
  • Mắt Ngọc
    Mắt Ngọc là một nhóm ca nữ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhóm ca này được thành lập từ năm 1998 với bốn thành viên ban đầu là: Thanh Ngọc, Thúy Nga, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh. Nhóm hoạt động với đội hình bốn ng...
  • Ngọc Minh
  • Ngọc Hùng
     Thành viên tự thể hiện giọng hát của mình.
  • Tuấn Ngọc
    Tuấn Ngọc được xem như một trong những giọng ca nam xuất sắc nhất của tân nhạc Việt Nam. Tuấn Ngọc sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ. Cha của Tuấn Ngọc là nghệ sĩ Lữ Liên, thành viên ban nhạc hài hướ...
Bài hát Mây Trắng, Mắt Ngọc    Xem thêm