Top 5 theo ngày

  • 1 0915 XXX 756 12000 điểm
  • 2 0813 XXX 320 10055 điểm
  • 3 0813 XXX 451 10000 điểm
  • 4 0949 XXX 896 10000 điểm
  • 5 0915 XXX 339 10000 điểm

Top 5 theo tuần

  • 1 0817 XXX 844 35100 điểm
  • 2 0836 XXX 269 35020 điểm
  • 3 0888 XXX 882 35000 điểm
  • 4 0856 XXX 864 34800 điểm
  • 5 0827 XXX 045 34620 điểm

Thể lệ

Khách hàng thuộc đối tượng khuyến mại đăng ký sử dụng gói cước ngày (ChachaFun ngày hoặc Chacha Kids ngày) và tương tác với dịch vụ Chacha để có cơ hội trúng các giải thưởng ngày và tuần từ CTKM.


Giải thưởng ngày

-           Mỗi ngày được quy định bắt đầu từ 00h đến 23:59:59 ngày hôm đó.

-           05 thuê bao đăng ký dịch vụ Chacha và có điểm tích lũy cao nhất trong ngày sẽ trúng giải ngày trị giá 2GB.

-           Điệu kiện nhận thưởng:

Giải thưởng

2G data

Điều kiện

+ Thuê bao đăng ký mới gói ngày trong ngày

+ Có điểm tích lũy cao top 5 trong ngày

+ Gia hạn thành công liên tiếp và duy trì dịch vụ trong 03 ngày sau khi có danh sách trúng thưởng

-           Trường hợp các thuê bao cùng điểm, thuê bao đạt số điểm trong thời gian ngắn hơn là thuê bao trúng thưởng.

-           Mỗi thuê bao chỉ được trúng thưởng 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra CTKM.

-           Thời gian trả giải thưởng: Ngày thứ 04 kể từ khi khách hàng đăng ký thành công gói cước ngày dịch vụ Chacha.

-           Hình thức trả giải thưởng: Cộng data trực tiếp vào tài khoản data của khách hàng.


Giải thưởng tuần

-           Mỗi tuần được quy định là 07 ngày bắt đầu từ 00h ngày thứ nhất đến hết 23h59 của ngày thứ 07. Sau khi kết thúc chu kỳ 07 ngày, giải sẽ được quy định sang tuần kế tiếp.

-           05 thuê bao đăng ký gói ngày dịch vụ Chacha và có điểm tích lũy nằm top 5 trong tuần sẽ trúng giải tuần trị giá 500.000đ.

-           Điệu kiện nhận thưởng:

Giải thưởng

Thẻ nạp tiền VinaPhone trị giá 500.000 VNĐ

Điều kiện

+ Thuê bao đăng ký mới gói ngày trong tuần

+ Có điểm tích lũy cao top 5 trong tuần

+ Gia hạn thành công liên tiếp và duy trì dịch vụ trong 03 ngày sau khi có danh sách trúng thưởng

-           Việc xét thưởng chỉ được xác định trên tập thuê bao đăng ký dịch vụ lần đầutrong suốt thời gian diễn ra CTKM. Mọi trường hợp hủy dịch vụ và đăng ký lại đều không được tính.

-           Mỗi thuê bao chỉ trúng giải thưởng tuần một lần trong suốt thời gian diễn ra CTKM.

-           Điểm tích lũy trong tuần sẽ được quy về bằng 0 khi bắt đầu 1 tuần mới (không tích lũy điểm từ tuần trước).

-           Thời gian trả giải thưởng tuần: Ngày đầu tiên của tuần kế tiếp.

-           Hình thức trả giải thưởng tuần: Nạp tiền trực tuyến topup vào tài khoản chính của thuê bao trúng thưởng.

3. Quy định về điểm tích lũy:

- Trong thời gian khuyến mại, với các hoạt động tương tác sau, khách hàng sẽ nhận được điểm tích lũy:


STT Hành động   Cách thức hành động  Tích lũy điểm
 1 Đăng ký/gia hạn gói ngày  Đăng ký hoặc gia hạn gói cước ngày (ChachaFun ngày hoặc Chach Kids ngày)  của dịch vụ  2.000 điểm/lượt
 2 Nghe/xem bài hát/video  Nghe/xem bằng tài khoản đăng ký trên các website/wapsite/ứng dụng dịch vụ  20 điểm/lượt
 3 Tài bài hát/video  Tải bằng tài khoản đăng ký trên các website/wapsite/ứng dụng dịch vụ  15 điểm/lượt

-                  Lượt nghe/xem: Chỉ được tính khi khách hàng nghe, xem bài hát/video… Một nội dung được nghe/xem  ≥ 2 lần trong ngày cũng chỉ được tính là 1 lượt nghe/xem theo ngày.

-          Số điểm nghe/xem nội dung giới hạn trong ngày với mỗi thuê bao: 10.000 điểm.

-          Để tra điểm tích lũy, thuê bao truy cập vào địa chỉ: http://chacha.vn/ctkm/tracuu

-          Thuê bao hủy trong thời gian diễn ra CTKM, hệ thống sẽ xóa hết điểm tích lũy được trong tuần.